Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2018

marcimagschoki
7742 1529
Reposted fromohhh ohhh viagoraca-czekolada goraca-czekolada
marcimagschoki
9502 7b81 500
Reposted fromtfu tfu viawhiteshadeofblack whiteshadeofblack
marcimagschoki
Raz na jakiś czas w naszym życiu pojawiają się ludzie, po których sprzątamy latami.
— Piotr C. "Brud"
marcimagschoki
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
marcimagschoki

December 05 2017

marcimagschoki
Musimy się nauczyć tracić. Musimy być świadomi tego, że bez względu na to, co zdobywamy, wcześniej czy później to tracimy.
— Albert Espinosa
marcimagschoki
4849 f8ae 500
prosidełko.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaikari ikari

October 25 2017

marcimagschoki
4813 59de 500

October 24 2017

marcimagschoki
4076 7132 500
Maria Aniśkowicz "Życiorys" #1
marcimagschoki
marcimagschoki

October 22 2017

marcimagschoki
Są ludzie, którzy potrafią nie myśleć. Potrafią skupić się na egzaminach, mają w głowie listę zakupów, pieką ciasta a w niedzielę czytają książki. Są ludzie, którzy cieszą się każdym dniem, nową bluzką, wizytą u fryzjera, wyjściem do kina z bliską im osobą. Są też tacy ludzie, którzy myślą za dużo. Myślą o upływającym zbyt szybko czasie, o tym, że wszystko się nieustannie zmienia, o swoim życiu. Każdego wieczoru martwią się, że oto minął kolejny dzień, kolejny dzień minął im na niczym. Boją się, że zabraknie im czasu, że nie zdążą zrobić wszystkiego co chcieliby zrobić, nie zdążą powiedzieć swoim bliskim, że ich kochają i potrzebują. Że każda minuta, która właśnie mija to kolejna minuta bliżej końca. Ich, bądź tych na którym im zależy. Dla niektórych 24 lata to wiek bardzo młody, start w przyszłość, początek dorosłego życia. Dla innych to dopiero początek szukania sensu, próba znalezienia odpowiedzi na pytanie ,,kim chcę być? kim jestem?" i przygnębienie, że wciąż nie wiedzą. Rok, kolejny i jeszcze następny a z nim więcej niepewności, więcej smutku, zniechęcenia i coraz mniej ciepła i czułości.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viamayamar mayamar
marcimagschoki
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viavol vol
marcimagschoki
marcimagschoki
marcimagschoki
marcimagschoki
To właśnie robią ludzie w tym chaotycznym świecie(…): odchodzą, kiedy chcą. Znikają, wracają, potem znowu znikają. A ty zostajesz z tym sam i musisz się jakoś pozbierać.
— Lauren Oliver
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
marcimagschoki
4487 0191 500
"Ości" 1
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viajethra jethra
marcimagschoki
2037 e24b
Reposted fromnezavisan nezavisan viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl