Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 11 2018

marcimagschoki
8851 f731 500
Reposted fromseaweed seaweed viaiwannabeyour iwannabeyour
marcimagschoki
9497 ef85
Reposted fromtfu tfu viagoraca-czekolada goraca-czekolada
marcimagschoki
4244 aaeb 500
Reposted fromomphh omphh viawhiteshadeofblack whiteshadeofblack
marcimagschoki
8569 898d 500
Reposted fromtfu tfu viawhiteshadeofblack whiteshadeofblack
8793 7bff 500
Reposted fromerial erial viawhiteshadeofblack whiteshadeofblack
marcimagschoki
2051 e8f0 500
Reposted fromdudku dudku viawhiteshadeofblack whiteshadeofblack

January 30 2018

marcimagschoki
8872 b638 500
Reposted fromhagis hagis viawhiteshadeofblack whiteshadeofblack
marcimagschoki
0440 e77d 500

January 29 2018

9824 dda4

hurtndetached:

Pretty much what I’m down to

marcimagschoki
  • me at 15 years-old: don't tell me what to do
  • me at 20 years-old: please tell me what to do
Reposted fromminna minna viagoraca-czekolada goraca-czekolada
marcimagschoki
marcimagschoki
marcimagschoki
    Mam chandrę, malutkiego kaca i strasznie, strasznie chce mi się z tobą pogadać (…) Całuję cię, gdzie sobie życzysz, jeśli w ogóle sobie życzysz (…) A jeżeli sobie nie życzysz, to nie całuję cię w ogóle nigdzie i jest mi jeszcze smutniej niż było dotąd.
     
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
marcimagschoki
8370 a292 500
zupa jak zwykle trafna
Reposted fromcorday corday viagoraca-czekolada goraca-czekolada
marcimagschoki
9497 ef85
Reposted fromtfu tfu viagoraca-czekolada goraca-czekolada
marcimagschoki
2469 f2c3
Reposted fromonlyman onlyman viagoraca-czekolada goraca-czekolada
marcimagschoki
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
Reposted fromsoplica soplica viagoraca-czekolada goraca-czekolada
marcimagschoki
0130 1e75 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viagoraca-czekolada goraca-czekolada
marcimagschoki
Całe dorosłe życie atakowałam siebie. Aż wreszcie dotarło do mnie, że to jest bardzo smutne. Że bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— Ania Dąbrowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl