Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

marcimagschoki
1228 0d8b 500
Reposted fromtfu tfu viasober sober

July 23 2017

marcimagschoki
7420 88c8 500
Reposted fromoll oll viaromantycznosc romantycznosc
marcimagschoki
7009 7a8c
Reposted fromthesmajl thesmajl viapraesens praesens
marcimagschoki
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie(...). Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Małe życie
Reposted fromwhyme whyme viaromantycznosc romantycznosc
marcimagschoki
Twoje milczenie skłania mnie do rozmaitych domysłów. Najweselszy z nich - to, że stało się z tobą coś złego. Najsmutniejszy - to, że o mnie zapomniałeś.
— Sławomir Mrożek

July 21 2017

marcimagschoki
Wiesz, jak tak myślę, że prędzej czy później nadszedłby taki moment, że już nigdy więcej byśmy się nie spotkali.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viakhal khal

June 25 2017

marcimagschoki
marcimagschoki
1464 bdf3 500
Reposted frommessclew messclew viaayati ayati

June 20 2017

marcimagschoki
marcimagschoki
marcimagschoki
marcimagschoki
1524 c143 500
Reposted fromtfu tfu viawhiteshadeofblack whiteshadeofblack
0814 faed

thefuzzydave:

i will always reblog this. forever.

marcimagschoki
marcimagschoki
Najgorszy rodzaj złości to ten, kiedy chcę Ci się płakać. 
— true.
marcimagschoki
Nienawidzę tego uczucia, gdy nagle czujesz się przygnębiony bez żadnego ostrzeżenia, bez oczywistego powodu. Po prostu to się dzieje, czujesz się pusty i beznadziejny, czujesz się zmęczony tak, jakbyś już nigdy miał nie ruszyć na przód. I kiedy ktoś pyta Cię 'co jest nie tak?' nie potrafisz odpowiedzieć, bo nic nie przychodzi Ci do głowy. Wtedy zaczynasz nad tym myśleć... i w tym momencie po prostu zdajesz sobie sprawę, jak dużo rzeczy jest nie tak.
marcimagschoki
marcimagschoki
3595 116f 500
Reposted fromYuei Yuei viawhiteshadeofblack whiteshadeofblack
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl