Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2017

marcimagschoki

February 28 2017

marcimagschoki
4165 2e4b
Reposted fromsiara siara viaszmaragdowykot szmaragdowykot
marcimagschoki
Ale wieczorami samotność wsadza im paluchy pod żebra.
— Teresa Ewa Opoka

February 22 2017

marcimagschoki
3368 5718 500
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viaunmadebeds unmadebeds
marcimagschoki
Nie można tak ciągle liczyć na kogoś, że ten ktoś za ciebie zrobi wszystko, że weźmie za rączkę, poprowadzi na gotowe. Ty sam musisz w siebie uwierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, takie już jest życie. Samo nic nie przychodzi, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko – Wybór opowiadań
Reposted fromnyaako nyaako viaunmadebeds unmadebeds
marcimagschoki
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M vialaparisienne laparisienne

February 21 2017

marcimagschoki
6065 2436
Reposted fromlaters laters viabluejane bluejane
marcimagschoki
marcimagschoki
Bo szczęście jest tam, gdzie chcemy wracać.
— Coca Cola, reklama.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabluejane bluejane
marcimagschoki

"Poza tym na samotność, umartwianie się i użalanie nad sobą trzeba mieć strasznie dużo czasu. Ludzie, którzy nie chcą czuć się samotni i nie chcą tego tak dotkliwie odczuwać, ratują się, wypełniając sobie dzień tak, że nie mają wolnej chwili."

— bezsprzecznie J.L. Wiśniewski
Reposted fromhysterie hysterie viagingerowaa gingerowaa
marcimagschoki
Pragniemy stabilizacji, a marzymy o szaleństwie i życiu chwilą. Kiedy mamy jedno, tęsknimy za drugim. Gdy mamy to drugie, tęsknimy za pierwszym. Zawsze niespełnieni, zawsze rozdarci, zawsze nieszczęśliwi i potwornie marudni.
— Piotr C "BRUD"
Reposted fromnezavisan nezavisan viagingerowaa gingerowaa
marcimagschoki
9654 19b9 500
Reposted fromdrina drina viagingerowaa gingerowaa
marcimagschoki
6676 e3fb
Reposted fromclerii clerii vialaparisienne laparisienne

February 20 2017

marcimagschoki
3871 fc6d
Reposted fromrol rol viawhiteshadeofblack whiteshadeofblack
marcimagschoki

February 15 2017

marcimagschoki
To niesamowite, że czasami wystarczy wyrzucić z życia tylko jedną osobę, spalić tylko jeden most, skreślić tylko jedno nazwisko, żeby nagle wszystko zaczęło się jakoś układać.
marcimagschoki
Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.
marcimagschoki
marcimagschoki
2304 246d
przepis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl