Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2017

marcimagschoki
4813 59de 500

October 24 2017

marcimagschoki
4076 7132 500
Maria Aniśkowicz "Życiorys" #1
marcimagschoki
marcimagschoki

October 22 2017

marcimagschoki
Są ludzie, którzy potrafią nie myśleć. Potrafią skupić się na egzaminach, mają w głowie listę zakupów, pieką ciasta a w niedzielę czytają książki. Są ludzie, którzy cieszą się każdym dniem, nową bluzką, wizytą u fryzjera, wyjściem do kina z bliską im osobą. Są też tacy ludzie, którzy myślą za dużo. Myślą o upływającym zbyt szybko czasie, o tym, że wszystko się nieustannie zmienia, o swoim życiu. Każdego wieczoru martwią się, że oto minął kolejny dzień, kolejny dzień minął im na niczym. Boją się, że zabraknie im czasu, że nie zdążą zrobić wszystkiego co chcieliby zrobić, nie zdążą powiedzieć swoim bliskim, że ich kochają i potrzebują. Że każda minuta, która właśnie mija to kolejna minuta bliżej końca. Ich, bądź tych na którym im zależy. Dla niektórych 24 lata to wiek bardzo młody, start w przyszłość, początek dorosłego życia. Dla innych to dopiero początek szukania sensu, próba znalezienia odpowiedzi na pytanie ,,kim chcę być? kim jestem?" i przygnębienie, że wciąż nie wiedzą. Rok, kolejny i jeszcze następny a z nim więcej niepewności, więcej smutku, zniechęcenia i coraz mniej ciepła i czułości.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viamayamar mayamar
marcimagschoki
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viavol vol
marcimagschoki
marcimagschoki
marcimagschoki
marcimagschoki
To właśnie robią ludzie w tym chaotycznym świecie(…): odchodzą, kiedy chcą. Znikają, wracają, potem znowu znikają. A ty zostajesz z tym sam i musisz się jakoś pozbierać.
— Lauren Oliver
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
marcimagschoki
4487 0191 500
"Ości" 1
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viajethra jethra
marcimagschoki
2037 e24b
Reposted fromnezavisan nezavisan viajethra jethra
marcimagschoki
8726 0e15
Reposted fromhagis hagis viajethra jethra
9983 180e 500

qajda:

This is how my restaurant would look like

Reposted fromFalka-invincible Falka-invincible viajethra jethra
marcimagschoki
8025 345a 500
1318 795d
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viajethra jethra
marcimagschoki
marcimagschoki
It's a little embarrassing that after 45 years of research & study, the best advice I can give people is to be a little kinder to each other.
— Aldous Huxley
marcimagschoki
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viajethra jethra
marcimagschoki
9163 1a1f 500
Reposted frombiru biru viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl